Scroll to top
Share
en

Kryegjyshata Botërore Bektashiane, Selia e Shenjtë, nën kujdesin e veçantë të Kryegjyshit Botëror Bektashian Hirësia e Tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj në bashkëpunim me Gjyshatat kanë filluar punimet për rikonstruksionet e disa teqeve bektashiane si: teqe Harabati Baba Tetovë dhe teqe e Harakopit.
Puna do të vazhdojë edhe me rikostruksonet e teqeve të tjera.

Related posts