Scroll to top
Share
en

FRASHËRI DHE VËLLEZËRIT FRASHËRI

Abdyl Frashëri (1839 – 1892), Naim Frashëri (1846 – 1900), Sami Frashëri (1850 – 1904)

Nën kryesinë e Baba Alushit mbahet një mbledhje e madhe në Frashër, në të cilën marrin pjesë të gjithë Baballarët dhe paria e Toskërisë. Në këtë mbledhje u hartua një akt me tri nene: 1. Një projekt se si duhej të mbrohësh Shqipëria. 2. Një Besëlidhje. 3. Kërkimi i autonomisë për katër vilajetet shqiptare: Shkodër, Shkup(Kosovë), Manastir, Janinë. Abdyl Frashëri me Gani Frashërin me këto projekte u ngritën e vajtën në Prizren. Këtu Abdyli dyke iu treguar ngutësinë dhe rëndësinë e kohës anëtarëve të Lidhjes së Prizrenit, bëri që projektet e hartuara në Frashër, të pranoheshin.

Mehdi Frashëri

Father Alush

Father Nasibi Tahir is one of the Bektashee preachers. He was born in Frasher village… He visited for some times the holy places of the Islam faith. He founded the tekke of Frasher once he came back, tekke which was grown in times and today is a big tekke. He died on 1835 and buried in a tyrbe near to his tekke which is visited today by the Bektashee believers….

Sami Frashëri

Naim bej Frashëri had even another honour: He understood the benefit that ournation could have from Bektashee Tarikat, so he came close to this faith with all his heart; he wrote books and verses that the fathers honour them so much, he deserves to be considered as one of the founders of this faith in Albania. With this way he brought and hold the Bektashee faith around the dear nation.

Faik Konitza

Karbala of Naim Frashëri is the history of Bektashee Tariqat written in verses and a reach
heritage for the Bektashee literature.