Scroll to top
Share
en

Vlore Dedeliks (Gjyshata)

VLORË

Tekkee of Father Kuzum Vlorë, 1400, Father Ballëm.
Tekkee of Kanina Vlorë, 1411 Sinan Pasha.
Tekkee of Golombas Vlorë, 1908.
Tekkee of Shkoza
Tekkee of Gjorm
Tekkee of Gorisht
Tekkee of Smokthina
Tekke in Karburun

MALLAKASTËR

Tekkee of Greshica, Mallakastër, 1860, Father Hyseni.
Tekkee of Drizar Mallakastër, 1900, Father Xhelali.
Tekkee of Grancia, Mallakastër, 1900, Father Nuri 1923, founder.
Tekkee of Kapaj, Mallakastër , 1901, Father Ismaili(early).
Tekkee of Kremenar, Mallakastër, 1905, Father Hasan.
Tekkee of Aranitas Mallakastër, before the year 1923.
Tekkee of Kutaj, Mallakastër, 1923, Father Rifat.
Tekkee of Çorrusht.
Tekkee of Fratar.
Tekkee of Hekal.
Tekkee of Cakran.
Teekke of Panar.
Tekkee of Rabija.

FIER

Tekkee of Mbyet Fier, Father Ali Horosan.